Hormonální terapie

Favorite

Typy léčby

Hormonální terapie

Karcinom prostaty potřebuje pro svůj růst mužský pohlavní hormon testosteron. Cílem hormonální léčby je proto zabránit tvorbě testosteronu v těle nemocného nebo zamezit jeho působení na nádorové buňky. V důsledku podávání hormonální terapie dochází k poklesu PSA k nulovým hodnotám a také ke zmenšení nebo vymizení metastáz.

Tvorba testosteronu je blokována tzv. kastrační léčbou, která může být provedena chirurgicky nebo pomocí léků.

 • Chirurgická léčba ovlivňující produkci testosteronu spočívá v oboustranném odstranění varlat (tzv. bilaterální orchiektomie). Výhodou léčby je rychlý nástup účinku, možnost provedení i v místním znecitlivění a nejsou nutné kontroly hladiny testosteronu v dalším průběhu sledování. Nevýhodou je psychologický a kosmetický efekt, kdy pacient přichází o určitý znak své „mužnosti“.
 • Léková kastrace:
 1. Provádí se pomocí injekcí, které zablokují tvorbu testosteronu na úrovni podvěsku mozkového a následně i ve varlatech. Injekce se aplikují každé 1-3 měsíce nitrosvalově nebo do podkoží. Nevýhodou je nutnost pravidelných kontrol hladiny testosteronu. Asi u desetiny pacientů tyto injekce nepůsobí, pak se provádí výše zmíněná operace.
 2. Další možností je použít přímé blokátory produkce hormonů podvěsku mozkového, tzv. antagonisty produkce (degarelix).
 3. Poslední možností je zablokování speciálních receptorů pro testosteron na povrchu nádorových buněk pomocí tzv. antiandrogenů. Jedná se o tabletovou formu, nejčastěji jednou tabletou denně. Při léčbě je nutné pravidelně sledovat funkci jater.

Nevýhodou hormonální léčby obecně je navození tzv. mužské menopauzy=andropauzy („přechodu“), kdy může docházet k návalům horka, zvětšení prsou, snížení pohlavní touhy (libida), poruchám erekce, přibývání na hmotnosti, únavě, úbytku svalové hmoty a řídnutí kostí (osteoporóze). Při nárůstu PSA v průběhu léčby jedním postupem (např. po odstranění varlat) je následně pacientovi doporučen i postup další (tedy tabletová hormonální léčba), aby byla zajištěna maximální blokáda působení testosteronu = totální androgenní blokáda.

Hormonální léčba bývá také u vybraných skupin pacientů, dle typu nádoru, podávána několik měsíců před a v průběhu radioterapie nádoru prostaty. U některých pacientů se hormonální léčba podává i po ukončení radioterapie.

  Mám dotaz

  Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

  Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

  +420 222 999 000