Jak porozumět výsledkům vyšetření?

Favorite

Rakovina prostaty

Jak se hodnotí výsledky biopsie a jak porozumět výsledkům vyšetření 

Výsledky biopsie

Při biopsii jsou odebrány válečky prostatické tkáně, tzv. vzorky, kterých je odebráno 10 – 12. Ty jsou následně odeslány na patologii k histopatologickému vyšetření pod mikroskopem. Při histologickém vyšetření je pak stanovena vlastní diagnóza karcinomu prostaty. Zpracování vzorků trvá většinou 7 – 10 dní, na některých pracovištích déle.

Patolog, lékař zpracovávající odebrané vzorky z biopsie prostaty, v každém vzorku popíše jeho vlastnosti, zda se jedná o nezhoubné zbytnění prostatických žlázek (benigní hyperplazie), zánětlivý proces nebo nádor prostaty.

Stanovení správné klasifikace má zásadní význam pro následnou volbu vhodné léčebné modality. S vyšším číslem u každého z písmen TNM roste také závažnost nemoci.

Na základě rozsahu onemocnění určeného TNM klasifikací, na histologickém stupni vyzrávání nádoru (Gleason skóre, GS) a koncentraci PSA před léčbou, se nádory prostaty dělí do tří základních skupin – nízkého, středního a vysokého rizika, které zároveň určují pravděpodobný vývoj onemocnění (prognózu) a pomáhají ve výběru nejvhodnější léčby pro pacienta.

Prognóza onemocnění
Riziková skupina Charakteristika skupiny
nízké riziko T1-T2a a GS 2-6 a PSA < 10 ng/ml
střední riziko T2b-T2c nebo GS 7 nebo PSA 10-20 ng/ml
vysoké riziko T3a nebo GS 8-10 nebo PSA > 20 ng/ml
velmi vysoké riziko T3b-T4 N0 nebo jakékoliv T N1 nebo jakékoliv T jakékoliv N M1

*

TNM klasifikace a stádium onemocnění

Po stanovení diagnózy karcinomu prostaty je nutno určit také rozsah onemocnění (stádium choroby). Při tom vycházíme z výsledků vyšetření prostaty konečníkem a některých speciálních vyšetření – hladina PSA, CT pánve, MR pánve, scintigrafie skeletu, rentgen plic, PET/CT vyšetření (ne vždy je nutno provádět všechna).

 • Při lokalizovaném onemocnění je nádor omezen pouze na prostatu a není zjištěno jeho šíření mimo prostatu (nejsou metastázy). Rozlišujeme tzv. časný karcinom prostaty – nádor je lokalizován uvnitř prostaty a její pouzdro jim není narušeno, a tzv. lokálně pokročilý karcinom prostaty, při kterém je pouzdro prostaty nádorem postiženo, a ten může prorůstat i do bezprostředního okolí prostaty.
 • Při generalizovaném onemocnění je zjištěno metastatické šíření nádoru. Nejčastějším cílem metastáz jsou pánevní mízní uzliny a skelet. Může se však (i když zdaleka ne tak často) šířit i do dalších orgánů.

 

TNM klasifikace slouží k jednoduchému popisu rozsahu nádoru a určení stádia onemocnění. Stádium onemocnění je pak jedním z kritérií, podle kterých se lékař rozhoduje při volbě léčby. Přesné stanovení stádia nemoci je rozhodující pro další léčbu. Klíčové je především zjištění, zda se nádor rozšířil i mimo ložisko v prostatě. Tedy zda se vytvořily i metastázy (nejčastěji v kostech, či obratlích páteře). Toto stanovování určitého stádia onemocnění se nazývá odborně staging, tedy jakési „škatulkování“. Písmena označují následující:

 • T-primární tumor, kdy v případě karcinomu prostaty T0 znamená, že nádor není přítomen, T1 až T4 značí konkrétní popis rozsahu nádoru, jeho velikosti a/nebo vztahu k okolním strukturám
 • N-regionální lymfatické uzliny, kdy N0 = uzliny nejsou postiženy nádorem, N1 až N3 = popis postižení lymfatických uzlin a rozsah takového postižení
 • M- metastázy, kdy M0 znamená, že vzdálené metastázy nejsou nepřítomny, M1 vzdálené metastázy jsou přítomny

K jednotlivým písmenům jsou dále přiřazována čísla, v případě karcinomu prostaty se používá u písmene T 1–4 a značí klinické stádium:

 • Stádium T1– jedná se o klinicky nezjistitelný nádor, ani palpačně ani zobrazovacími metodami. Toto stadium se dále dělí a označuje malými písmeny.
 1. Stádium T1a označuje, že nádor byl zjištěný náhodně histologicky a je přítomný v ≤ 5 % tkáně.
 2. StádiumT1b označuje, že nádor byl zjištěný náhodně histologicky a je přítomný v > 5 % tkáně.
 3. Stádium T1c označuje, že nádor byl zjištěný při punkční biopsii (indikované např. na základě zvýšení hladiny PSA).
 • Stádium T2 – jedná se o stádium, kdy je nádor omezen pouze na prostatu.
 1. Stádium T2a označuje, že nádor postihuje polovinu jednoho laloku prostaty nebo méně.
 2. Stádium T2b označuje, že nádor postihuje více jak jednu polovinu laloku  prostaty, ne však oba.
 3. Stádium T2c označuje, že nádor postihuje oba laloky.
 • Stádium T3 – nádor se rozšířil i přes pouzdro prostaty
 1. Stádium T3a označuje, že je nádorem postižena část močového měchýře.
 2. Stádium T3b označuje, že nádor postihuje i semenné váčky.
 • Stádium T4 – nádor postihuje i jiné struktury než močový měchýř a semenné váčky*

 

*Zdroj: https://www.uroweb.cz/index.php?pg=dg–nadory-prostaty–diagnostika

  Mám dotaz

  Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

  Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

  +420 222 999 000