Je již čas na prevenci?

Favorite

Životní situace

Je již čas na prevenci?

Karcinom prostaty je třetím nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů (po nádorech tlustého střeva a plic) a obecně patří mezi hlavní medicínské problémy v mužské populaci. Výskyt tohoto onemocnění i úmrtnost pacientů mají dle dostupných informací od 70. let minulého století vzestupnou tendenci. Rakovina prostaty je závažným onemocněním, které postihuje velké množství mužů od aktivního věku čtyřicátníků až po seniory, a výrazně tak ovlivňuje kvalitu i délku jejich života.

Největší nebezpečí karcinomu prostaty spočívá v tom, že se v počátečních stádiích nemoci u pacienta neprojevují žádné příznaky. Často se stává, že je nádor odhalen až díky vzdáleným metastázám. Klíčovou roli v léčbě karcinomu prostaty tedy hraje prevence. Nejjednodušším a klinicky nejvýznamnějším ukazatelem rakoviny prostaty je prostatický specifický antigen (PSA) v krvi. Zvýšená koncentrace PSA v krvi nasvědčuje tomu, že se zvětšila prostupnost stěn prostaty následkem patologických změn, například právě nádorem, který lze díky vyšetření krve většinou odhalit již v raném stadiu.

Pozitivní rodinná anamnéza (neboli výskyt rakoviny prostaty u nějakého příbuzného) je spojena se zvýšeným výskytem rakoviny prostaty, což svědčí o genetické predispozici. Pravděpodobnost vysoce rizikového karcinomu prostaty ve věku 65 let byla 11,4 % (proti populačnímu riziku 1,4 %) u mužů, jejichž otec a dva bratři byli diagnostikováni s rakovinou prostaty dle výsledků jedné studie*. To znamená, že pokud máte jednoho přímého příbuzného (nejčastěji otce), který onemocněl rakovinou prostaty je vaše riziko záchytu rakoviny prostaty 2× vyšší a v případě dvou a více příbuzných je toto riziko až 11× vyšší. Dědičná rakovina prostaty je také spojena s nástupem nemoci o šest až sedm let dříve, ale agresivita a průběh nemoci se jiným způsobem neliší.

Pokud se tedy u vás nebo u vašeho příbuzného nádorové onemocnění prostaty vyskytne, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem o možnostech vyšetření i pro ostatní muže v rodině. Dalším důležitým faktorem je věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet zachycených nádorů. Nejčastěji je rakovina prostaty zjištěna u mužů ve věku 65 – 79 let. Vzhledem k pomalému růstu většiny typů nádorů prostaty je ale u starších pacientů také větší pravděpodobnost, že délka jejich života nebude rakovinou prostaty ovlivněna, laicky řečeno „zemřou s karcinomem prostaty, ale na jinou příčinu“.

*https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/karcinom-prostaty/

    Mám dotaz

    Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

    Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

    © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

    +420 222 999 000