PSA – hodnoty

Favorite

Rakovina prostaty

PSA – hodnoty

V časných stádiích onemocnění většina nemocných nemá žádné obtíže. Na přítomnost onemocnění nás většinou upozorní zvýšená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) nebo subjektivní obtíže. PSA je bílkovina produkovaná buňkami prostaty. Její hladina nebývá zvýšená pouze u karcinomu prostaty, ale u jiných onemocnění prostaty – benigní hyperplazie (u 25 % nemocných) a zánětů prostaty. Přestože PSA není přímo specifický ukazatel, má většina nemocných s karcinomem prostaty jeho hladinu zvýšenou.

Koncentrace PSA v krvi

Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml, což je hodnota, která je mezinárodně uznávaná jako dělící linie mezi normální a zvýšenou hodnotou PSA. Potíže při diagnostice karcinomu prostaty prostřednictvím měření PSA způsobuje fakt, že až 20 % pacientů se zhoubným nádorem má hladinu PSA nižší než 4 ng/ml a naopak zdaleka ne každý pacient s PSA v hodnotách 4 – 10 ng/ml má karcinom prostaty. Hovoříme o tzv. diagnostické šedé zóně, ve které se karcinom vyskytuje pouze u 25 % pacientů.

Důležitou roli v měření PSA hraje věk pacienta. Víme, že s narůstajícím věkem se postupně zvyšuje i hodnota PSA, proto se v současné době v diagnostice bere obvykle ohled na tzv. věkově specifický PSA.

 • Pro muže ve věku 40 – 49 let byla navržena horní hranice PSA 2,5 ng/ml,
 • v 50 – 59 letech 3,5 ng/ml,
 • v 60 – 69 letech 4,5 ng/ml,
 • od 70 let výše 6,5 ng/ml.*

U pokročilých nádorů prostaty může pacient pozorovat podobné obtíže jako při nezhoubném zvětšení prostaty (benigní hyperplasie prostaty). Většinou se jedná o problémy s močením, které může být obtížné a časté. Vzácněji se projeví nádor přítomností krve v moči (hematurií).

„Generalizované onemocnění“ (pokročilé) se projevuje obtížemi, které jsou způsobeny přítomností vzdálených nádorových ložisek (metastáz). Nejčastějším místem, kam se tento nádor šíří, jsou kosti. K obtížím nemocného v tomto stádiu onemocnění patří zejména bolesti. Někdy se může onemocnění projevit tzv. patologickou frakturou (zlomením kosti bez adekvátního poranění).

*zdroj: https://urosante.cz/urologie/prostaticky-specificky-antigen/

  Mám dotaz

  Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

  Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

  +420 222 999 000