Rizika rakoviny prostaty

Favorite

Rakovina prostaty

Rizika rakoviny prostaty

Během posledních dvaceti let byla provedena celá řada studií posuzujících různé vlivy životního prostředí, stravy, léků a doplňků stravy na vznik tohoto nádoru. Obecně se soudí, že vyšší příjem masa a živočišných tuků, stejně jako např. kouření může zvyšovat riziko vzniku rakoviny prostaty. Stejně tak nedostatek zeleniny a ovoce, vitamínu D či nadbytek vápníku se může podílet na vzniku nádoru prostaty.

Co je však prokázáno, že pozitivní rodinná anamnéza (neboli výskyt rakoviny prostaty u nějakého příbuzného) je spojena se zvýšeným výskytem rakoviny prostaty, což svědčí o genetické predispozici. Pravděpodobnost vysoce rizikového karcinomu prostaty ve věku 65 let byla 11,4 % (proti populačnímu riziku 1,4 %) u mužů, jejichž otec a dva bratři byli diagnostikováni s rakovinou prostaty dle výsledků jedné studie*. To znamená, že pokud máte jednoho přímého příbuzného (nejčastěji otce), který onemocněl rakovinou prostaty je vaše riziko záchytu rakoviny prostaty 2x vyšší a v případě dvou a více příbuzných je toto riziko až 11x vyšší. Dědičná rakovina prostaty je také spojena s nástupem nemoci o šest až sedm let dříve, ale agresivita a průběh nemoci se jiným způsobem neliší.

Pokud se tedy u vás nebo u vašeho příbuzného nádorové onemocnění prostaty vyskytne, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem o možnostech vyšetření i pro ostatní muže v rodině. Dalším důležitým faktorem je věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet zachycených nádorů. Nejčastěji je rakovina prostaty zjištěna u mužů ve věku 65 – 79 let. Vzhledem k pomalému růstu většiny typů nádorů prostaty je ale u starších pacientů také větší pravděpodobnost, že délka jejich života nebude rakovinou prostaty ovlivněna, laicky řečeno „zemřou s karcinomem prostaty, ale na jinou příčinu“.

*https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/karcinom-prostaty/

    Mám dotaz

    Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

    Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

    © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

    +420 222 999 000