Sledování

Favorite

Typy léčby

Aktivní sledování

Aktivní sledování  je označení pro konzervativní postup u zjištěného karcinomu prostaty. Je založen na cíleném rozhodnutí pacienta s nízkorizikovým karcinomem prostaty své onemocnění neléčit, ale pouze pod dohledem lékaře pečlivě sledovat, a léčbu zahájit až při přesně definovaných známkách zhoršení. Podstatou aktivního sledování je tedy oddálit nežádoucí účinky radikální léčby (zátěž operačního výkonu, porucha erekce, únik moči, příp. nežádoucí účinky související s ozařováním).

Sledování zahrnuje pravidelné kontroly PSA (nejčastěji každé tři měsíce), vyšetření prostaty pohmatem a po prvním roce od diagnózy provedení další biopsie prostaty k posouzení event. změny agresivity nádoru nebo počtu postižených vzorků.

Kritéria k ukončení režimu aktivního sledování a zahájení aktivní léčby jsou různá, zejména se ale jedná o přehodnocení karcinomu z nízkorizikového do oblasti středně nebo velmi rizikového po opakované biopsii. Váš ošetřující lékař by měl zvážit, zda režim aktivního sledování není právě pro vás vhodný a měl by vás informovat o výhodách i nevýhodách tohoto sledování. V průběhu sledování se také můžete kdykoliv rozhodnout, že tento režim chcete ukončit a podstoupit radikální léčbu.

Aktivní sledování je určeno pro muže, kteří by za normálních okolností byli léčeni buďto operací, anebo radioterapií, ale z nějakých důvodů si to oni sami po vyslechnutí všech konsekvencí nepřejí. Jsou v nějaké životní situaci, kdy by jim léčba v danou chvíli mohla přinést nežádoucí účinky, a oni se rozhodli, že budou pouze aktivně sledováni.

 

Pozorné sledování

Pozorné vyčkávání znamená, že jsou pacienti rovněž sledováni, jako v případě aktivního sledování. Rozdíl je v tom, že se jedná většinou o pacienty starší nebo s četnými komorbiditami, jimž by radikální léčba přinesla více komplikací než pozitivních efektů. Proto se ji snažíme co nejvíce oddálit.

 

    Mám dotaz

    Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

    Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

    © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

    +420 222 999 000