Podpora pro vás

Favorite

O nás

Pacient je pro nás na prvním místě

V případě, že se podaří onemocnění objevit v časném stádiu, zvyšuje protonová léčba karcinomu prostaty šanci na vyléčení, minimalizuje rizika vzniku nežádoucích účinků, které mohou nastat v případně jiných léčebných modalit, a umožňuje v maximální míře zachovat současnou kvalitu života. Naším cílem je, aby mohl i pacient po léčbě žít stejný život, na který byl zvyklý před léčbou.

Všem našim pacientům věnujeme čas, pozornost a především individuální přístup v průběhu celého procesu léčby, a to od prvního kontaktu, až po ukončení léčby.

Přidělíme vám vašeho osobního koordinátora i osobního lékaře

Koordinátoři s vámi budou v kontaktu od prvního momentu, kdy se objednáte na konzultaci léčby. Přesvědčí se, že pro vstupní vyšetření s naším lékařem máte veškeré potřebné materiály a ochotně zodpoví veškeré vaše dotazy. Následně vám pomohou s vyřízením všech termínů na další kontroly a vyšetření. Můžete se na ně kdykoli obrátit s jakýmikoli dotazy.

V Protonovém centru si také zakládáme na tom, aby měl každý pacient svého lékaře od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Velmi dbáme na to, aby měl lékař  na každého pacienta vždy dostatek času, mohl mu věnovat pozornost, mohl jej ochotně vyslechnout a vysvětlit, jak protonová léčba funguje. Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti ozařování, a to jak v rámci protonové radioterapie, kterou v Protonovém centru nabízíme, tak v rámci běžné fotonové léčby. Naši lékaři jsou takto jedinými odborníky v České republice, kteří mohou velmi odborně zodpovědět pacientovi dotazy a zvolit pro každého ten nejoptimálnější způsob léčby.

Inovativní technologie

Protonové centrum aplikuje pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním nejmodernější postupy, včetně metody protonové terapie, která je přesná a šetrná, s minimem nežádoucích vedlejších účinků. Díky inovativním metodám, skvělým výsledkům a zkušeným odborníkům se řadí mezi nejmodernější centra. V Protonovém centru je využívána metoda tužkového skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS), která označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku. Při tomto způsobu ozařování je tenký (tužkový) svazek směrován do příslušného bodu cílového objemu pomocí magnetického pole. Vysoce přesným řízením změn tohoto magnetického pole je docíleno postupného ozáření celého nádorového ložiska.

Diagnostická vyšetření

Protonové centrum též disponuje diagnostickým vybavením, jako je magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).  Snahou Protonového centra je poskytovat kvalitní péči o onkologického pacienta, a tomu odpovídají pečlivě nastavené léčebné i provozní procesy podle mezinárodních standardů.

Multidisciplinární tým

Podstatou multidisciplinárního týmu (MDT) je úzká kooperace lékařů zastupujících různé odbornosti – radiolog, radiační onkolog, klinický onkolog, chirurg, urolog apod. V rámci indikačních seminářů MDT je nastavena možnost účasti všech odborníků na indikaci, léčbě, hodnocení léčebných výsledků, sledování pacientů (vedení registrů).

MDT má kromě zástupců jednotlivých odborností svého supervizora, vedoucího lékaře odpovědného za konkrétní diagnózu a klientského koordinátora, kterého může jakýkoli lékař kdykoli kontaktovat.

Na základě vzájemné spolupráce v rámci Národního onkologického centra, a dále na základě kooperace s onkologickými centry v ČR a zahraničí, je zpřístupněna protonová léčba všem onkologicky nemocným pacientům v rámci komplexní celorepublikové onkologické péče. Je podpořen cíl onkologické léčby, jímž je zvýšená šance nemocného na správnou a včasnou  léčbu s využitím všech dostupných léčebných modalit.

 

 

 

 

    Mám dotaz

    Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

    Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

    © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

    +420 222 999 000