Jak je léčba hrazena

Favorite

O nás

Jak je léčba rakoviny prostaty hrazena

Léčba rakoviny prostaty je hrazena z vašeho zdravotního pojištění. Jedinou podmínkou je, aby pracoviště, kde léčba probíhá, mělo s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

V případě Centra karcinomu prostaty i Protonového centra jsou veškerá vstupní, kontrolní, diagnostická vyšetření i samotná protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami. Protonové centrum má uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami a protonová léčba je tak dostupná všem občanům ČR.

    Mám dotaz

    Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

    Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

    © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

    +420 222 999 000