Nemoc se mi vrátila

Favorite

Životní situace

Nemoc se mi vrátila

Zhoubný nádor prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů. Pokud se zachytí včas, bývá léčba úspěšná. Co ale dělat, když se už jednou překonaná nemoc vrátí?

V současné době už nádor prostaty nepředstavuje takovou hrozbu jako před lety. Téměř 100 % mužů s nízce nebo středně rizikovým nádorem přežívá 5 let od stanovení diagnózy. Asi 91 % pacientů přežívá déle než 10 let, 76 % mužů pak více než 15 roků. Za tuto poměrně dobrou prognózu vděčíme mimo jiné tomu, že 9 z 10 případů rakoviny prostaty je diagnostikováno ve stádiu, kdy se rakovinné buňky nacházejí pouze v prostatě anebo pronikly jen do blízkých okolních tkání. Z těch zbývajících 10 %, u kterých již došlo k metastatickému rozsevu do vzdálenějších tkání, má vyhlídky na pětileté přežití necelá třetina nemocných.

Pravidelné kontroly vás neminou

Po úspěšně absolvované léčbě karcinomu prostaty budou lékaři v pravidelných intervalech sledovat, zda se nemoc nevrací. Budete zváni na pravidelné kontroly a odběry krve ke stanovení hladiny PSA. Pokud hladina PSA začne stoupat, budou následovat další testy, které se zaměří na vyvrácení či potvrzení návratu rakoviny.

Negativní vlivy

Jaké faktory ovlivňují pravděpodobnost návratu rakoviny prostaty?

 • Zasažení lymfatických uzlin. – muži, u nichž došlo k rozšíření nádoru do mízních uzlin, mají větší pravděpodobnost návratu nemoci.
 • Velikost nádoru – v zásadě platí, že čím větší nádor, tím větší možnost opětovného propuknutí nemoci.
 • Gleasonovo skóre – posuzuje se při něm úroveň buněčných změn rakovinných buněk. Vysoké skóre znamená horší prognózu.
 • Rozšíření v těle – pokud jsou v těle pacienta již přítomny metastázy do okolních nebo i vzdálených tkání, nejedná se již o kurativní léčbu s cílem pacienta vyléčit, ale o léčbu paliativní s cílem udržet kvalitu pacientova života

Jak se bránit?

O tom, jakou léčbu zvolit pro návrat onemocnění, rozhoduje více faktorů. Mimo jiné to, jakou terapii jste podstoupili dříve, rozsah nádoru, věk nebo jiná současně probíhající onemocnění. Spektrum léčebných metod je podobné jako při léčbě základního onemocnění. Nejdůležitější prevencí návratu rakoviny prostaty zůstávají pravidelné lékařské prohlídky. 

  Mám dotaz

  Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

  Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

  +420 222 999 000