Vyléčeno

Rakovina prostaty?
Máte čas se rozmyslet

Vaše cesta k úspěšné léčbě rakoviny prostaty

Favorite

Ladislav

 

S nadsázkou by se dalo říci, že je pan Ladislav prototypem ideálního pacienta. Po zjištění diagnózy karcinomu prostaty se sám aktivně zajímal o různé možnosti, jak by svou diagnózu mohl co nejšetrněji vyléčit. Pečlivá rešerše zdrojů na internetu ho nakonec dovedla do Protonového centra v Praze. O co více šokující bylo pro pacienta zjištění onkologického onemocnění, tím hladší průběh nakonec celá protonová léčba v jeho případě měla. 

Pana Ladislava nikdy nenapadlo, že by preventivní odběr krve u urologa mohl skončit nekompromisním zjištěním, které ukázalo na zvýšenou hodnotu PSA markeru – jednoho ze základních indikátorů podezření na karcinom prostaty. Zvýšenou hodnotu PSA potvrdilo i kontrolní vyšetření a nový krevní rozbor. „Bylo to pro mě opravdu nepříjemné překvapení. Když jsem v ordinaci slyšel slovo rakovina, měl jsem z toho hrůzu. Nakonec pan doktor rozhodl o cíleném odběru vzorků z prostaty, ze kterých byla provedena biopsie, a bohužel 2 ze 12 vzorků se ukázaly jako pozitivní,“ vypráví pan Ladislav. Po biopsii ho čekala řada diagnostických vyšetření – magnetická rezonance, CT a vyšetření kostí, po kterých urolog pacienta postavil před poměrně jasně definovanou volbu, která nabízela dvě možnosti: fotonové ozařování, nebo operativní odstranění nádoru na prostatě.

„Vzhledem k tomu, že jsem po operaci srdce a mám voperovaný trojitý bypass, chirurgický zákrok pro mě od začátku nebyl doporučovanou variantou. Na druhou stranu jsem však nechtěl absolvovat ani fotonové ozařování, kde hrozilo riziko zasažení zdravých tkání. Sedli jsme proto doma k internetu a začali jsme o možnostech léčby hledat maximum dostupných informací. Internet nás nakonec dovedl k Protonovému centru. Musím říct, že se mi od začátku PTC líbilo – především právě fakt, že protonová léčba cílí pouze na nádor a zdravé části těla zůstávají zcela mimo dosah protonového paprsku. Obrátil jsem se proto s možností léčby protonovou radioterapií na svého urologa, který mi sdělil, že protonovou radioterapii si budu muset zařídit sám. Pokud se mi ale vše podaří dojednat, dostanu od něj potřebnou zdravotní dokumentaci, abych léčbu protony mohl zahájit,“ popisuje pacient jednotlivé kroky, které mu léčbu protonovým paprskem umožnily. Podle slov pana Ladislava však bylo dojednání léčby poměrně rychlé. „V Protonovém centru mě od samého začátku provázela řada velmi ochotných a milých lidí, kteří mi vyjednávání léčby velmi usnadnili. Téměř neprodleně mi byl přidělen koordinátor léčby, který mi pomáhal s administrativními kroky celého procesu. V lidském přístupu k pacientům šlo v mých očích skutečně o nadstandard.“

Pan Ladislav absolvoval 5 ozařovacích frakcí s velmi účinným efektem. Již na první kontrole po posledním ozařování klesla hodnota PSA markeru na úplné minimum, což podle slov pana Ladislava velmi mile překvapilo i jeho ošetřující lékařku.

„Od začátku mi nebylo lhostejné, jakým způsobem se budu z rakoviny léčit a dnes jsem proto nesmírně rád, že se mi podařilo Protonové centrum nalézt. S léčbou jsem byl spokojený ve všech směrech – od prostředí, personálu i prosté skutečnosti, že jsem při ozařování nezažil žádnou bolest. Při léčbě jsem nakonec nepociťoval ani žádné vedlejší průvodní příznaky nebo jiné komplikace. Moc se mi líbila také flexibilita, s jakou mi centrum vycházelo vstříc i při plánování kontrol po léčbě – bydlím zhruba hodinu cesty vlakem od Prahy, ale jako onkologickému pacientovi se mi nechtělo v době pandemie příliš často podstupovat riziko cesty hromadnou dopravou. Proto jsem velmi uvítal možnost konzultovat vývoj svého zdravotního stavu s paní doktorkou telefonicky. Protonové centrum mám zkrátka rád,“ uzavírá své vyprávění pan Ladislav.

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000