Průběh biopsie prostaty a výpočet Gleasonova skóre

27.2.2023

Pokud na základě preventivního vyšetření prostaty a hodnot PSA v krvi usoudí váš lékař, že není vše v naprostém pořádku a je potřeba podrobnější rozbor, pošle vás nejspíše na biopsii prostaty.

Biopsie prostaty je ambulantní vyšetření, které trvá zhruba 20 minut, a po jeho absolvování můžete jít normálně domů. Biopsie se nemusíte zbytečně bát: není to sice procházka růžovou zahradou, ale celý proces se dá popsat spíše jako nepříjemný než jako bolestivý.

Jak to probíhá?

Biopsie je vlastně odběr vzorků tkáně prostaty, který může probíhat několika způsoby. Aktuálně se nejčastěji odebírají vzorky pomocí rektální ultrazvukové sondy. Ta se v leže na boku a při lokálním umrtvení zavede do pacientova konečníku. Sonda nejprve ultrazvukově zmapuje prostatu a zaznamená eventuální podezřelá ložiska, a poté pomocí tenké jednorázové jehly odebere tkáňové vzorky z obou laloků prostaty.

Vzorků se obvykle odebírá kolem 12 a všechny jsou následně odeslány do laboratoře na histologii. Vzhledem k invazivní povaze vyšetření je možné, že se bezprostředně po něm může objevit krev ve stolici, moči nebo spermatu. Zhruba týden před samotnou biopsií je potřeba vysadit léky ovlivňující srážlivost krve, případně je po konzultaci s lékařem nahradit jinými. Po biopsii je doporučováno vyhýbat se činnostem jako je jízda na kole a podobným, a to minimálně 3 dny od vyšetření.

Výpočet Gleasonova skóre

Gleasonovo skóre je stupnice, podle níž se hodnotí agresivita karcinomu prostaty. Počítá se tehdy, když histologický rozbor vzorků tkáně, odebraných při biopsii, potvrdí přítomnost nádorové tkáně.

Nejprve se pod mikroskopem prozkoumá nádorová tkáň ze všech odebraných vzorků a následně se podle architektoniky žlázek (diferenciace) určí stupeň vyzrálosti nádoru. Těchto stupňů je celkem 5, přičemž G1 je dobře diferencovaný, ohraničený nádor a G5 velmi špatně diferencovaný, s rizikem rozšíření do dalších tkání.

Výsledné Gleasonovo skóre se počítá součtem čísel nejčastěji se objevujícího typu nádorové tkáně a druhého nejčastěji se objevujícího typu. Teoreticky se tedy Gleasonovo skóre pohybuje mezi hodnotami 2 (1+1) a 10 (5+5), přičemž platí, že čím je číslo vyšší, tím je karcinom nebezpečnější. Hodnota 7 a výše se již považuje za vysoce rizikovou.

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000