Rakovinu prostaty umí v Praze léčit na světové úrovni

4.4.2024

Nádory prostaty patří u českých mužů mezi nejčastější onkologická onemocnění. Každým rokem jich s touto diagnózou odchází od lékaře více než 8 000 a počet případů rok od roku vzrůstá: za posledních 20 let se téměř ztrojnásobil.  

Není na místě před tímto faktem zavírat oči — mnohem smysluplnější je zjišťovat si informace o dostupných způsobech léčby i jejich vedlejších účincích.

Nejčastější způsoby léčby karcinomu prostaty

Léčebných metod je v případě rakoviny prostaty několik, mezi ty nejčastější patří operace (radikální prostatektomie) a ozařování (radioterapie), kdy v ČR je možné podstoupit ozařování fotonové nebo protonové. Každý pacient by měl být svým ošetřujícím lékařem informován o všech způsobech léčby, které jeho konkrétní diagnóza umožňuje, stejně tak o jejich vedlejších účincích a možném dopadu na každodenní život.

Mezi komplikace, spojené s léčbou rakoviny prostaty, patří zejména inkontinence (samovolný únik moči) a impotence (erektilní dysfunkce). Pro aktivní muže je při vzniku těchto komplikací nošení inkontinenčních pomůcek, stejně jako neschopnost dosáhnout kvalitní erekce, nevítaným zásahem do života, s nezanedbatelným vlivem na psychiku.

K oběma těmto jevům dochází v důsledku využití obou výše zmíněných léčebných modalit, ovšem u zcela rozdílného počtu pacientů.

Čísla, která hovoří sama za sebe

V uplynulém roce vyšla v rámci dlouhodobých klinických studií, prováděných po celém světě, data, vypovídající o léčbě karcinomu prostaty. Studie se týkaly jak chirurgického zákroku, tak i obou typů radioterapie, a sledovala se v nich úspěšnost jednoho každého typu léčby, stejně jako pravděpodobnost návratu onemocnění a vznik nežádoucích účinků.

Z publikovaných dat vyplývá, že nejlepších výsledků dosahuje protonová radioterapie. Vykazuje nejvyšší úspěšnost léčby, a tedy zároveň nejnižší pravděpodobnost návratu onemocnění (u nízcerizikových karcinomů prostaty se podaří vyléčit až 96,5 – 98 % pacientů). Pacienti po protonové léčbě mají také nejnižší riziko vzniku nepříjemných nežádoucích účinků (minimum pacientů trpí po protonové terapii inkontinencí a většina pacientů může po protonové léčbě žít sexuální život).

Naopak s erektilní dysfunkcí se po operaci karcinomu prostaty potýká většina mužů. “Porucha erekce po radikální prostatektomii je velmi častá a dosahuje velkého rozpětí 30-100 %”, uvádí web české urologické společnosti. Švédská studie, která vyšla v roce 2021, pak porovnávala laparoskopickou a robotickou operaci karcinomu prostaty u přibližně 4 000 pacientů. Ve studii bylo popsáno, že není významný rozdíl ve výsledcích obou operačních metod, a to jak v míře výskytu nežádoucích účinků, tak v návratu onemocnění. Návrat onemocnění byl zaznamenán u 51 – 69 % všech operovaných pacientů do 10 let po operaci.

Operace je také spojena i s nutností několikadenní hospitalizace a dalšími riziky, zejména pro pacienty s přidruženým chronickým onemocněním. Na ozařování se oproti tomu dochází ambulantně, na stanovený počet jednotlivých ozařovacích frakcí, kde protonová léčba vykazuje výhodu proti ozařování fotony: u protonové radioterapie jde o pouhých 5 nebo 21 dnů (dle stádia onemocnění), oproti 25 – 41 dnům při fotonové radioterapii.

Protony mohou vyléčit i vás

Protonovou léčbu v České republice poskytuje pražské Protonové centrum, a to již od roku 2012. Léčbu zde podstoupilo již téměř 12 000 pacientů, a zvláště v případě karcinomů prostaty se centrum pyšní skvělými výsledky, srovnatelnými s celosvětově největšími a nejúspěšnějšími centry pro léčbu rakoviny protonovým zářením – MD Anderson v Texasu nebo Sapporo Hospital v Japonsku.

Protonovém centru má každý pacient po celou dobu léčby svého jednoho lékaře a k dispozici je mu také koordinátor léčby, který domlouvá termíny vyšetření a je připraven kdykoliv zodpovědět veškeré dotazy. Pacient je zde vždy na prvním místě. Protonová léčba, kterou v případě karcinomu prostaty preferuje celý svět, je navíc plně hrazená ze zdravotního pojištění.

Pokud i vy řešíte v rodině onemocnění rakovinou prostaty, rozmyslete si dobře, který způsob léčby si vyberete. Chtějte znát všechny možnosti léčby, jejich výsledky a rizika. V Protonovém centru jsou kdykoliv připraveni vás vyslechnout i odpovědět na případné otázky související s protonovou radioterapií — stačí zavolat na telefonní číslo +420 222 999 000 nebo vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách www.ptc.cz.

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000