Stádia karcinomu prostaty

27.2.2023

Rakovina prostaty je nebezpečná mimo jiné i proto, že jasné příznaky se objevují až v jejích pokročilých stádiích. Proto je nanejvýš důležité docházet na pravidelná preventivní vyšetření, spojená s odběrem krve a stanovením hladiny PSA. Čím dříve je totiž onemocnění diagnostikováno, tím vyšší jsou i šance na úplné vyléčení.

Jestliže biopsie potvrdí přítomnost nádoru v prostatě, je pro další léčbu nezbytné určit stádium onemocnění a agresivitu nádoru pomocí Gleasonova skóre.

TNM klasifikace nádorů prostaty

Pomocí TNM klasifikace se určuje stádium nemoci z hlediska tumoru (hodnota T), regionálních uzlin (hodnota N) a přítomnosti vzdálených metastáz (hodnota M).

Klasifikace hodnoty T

Pro správné stanovení hodnoty T je potřeba provést některá diagnostická vyšetření jako ultrazvuk prostaty nebo CT pánve. V případě karcinomu prostaty se pak T klasifikuje následovně:

Klasifikace hodnoty N

Hodnota N vyjadřuje, zda již nádor metastázoval do regionálních mízních uzlin — v případě karcinomu prostaty jsou to uzliny v malé pánvi.

  • NX = nelze hodnotit
  • N0 = regionální mízní uzliny nebyly zasaženy
  • N1 = metastázy v uzlinách malé pánve

Klasifikace hodnoty M

Hodnota M vyjadřuje, zda nádor metastázoval do dalších orgánů (kromě uzlin malé pánve).

  • MX = nelze hodnotit
  • M0 = žádné vzdálené metastázy
  • M1 = zjištěny vzdálené metastázy
  • M1a = v jiných než regionálních mízních uzlinách
  • M1b = v kostech
  • M1c = v dalších orgánech

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000