Mýty kolem karcinomu prostaty

Favorite

Mýty kolem karcinomu prostaty

Po léčbě rakoviny prostaty je konec se sexuálním životem

Velmi častou obavou mužů postižených rakovinou prostaty je to, zda budou po léčbě ještě schopni fungovat po sexuální stránce. V současné době nabízí lékařská věda nové, méně radikální léčebné postupy karcinomu prostaty, díky nimž může žít pacient spokojený život, jehož kvalita nemusí být nemocí celkově postižena. Rakovina prostaty dnes již neznamená nutně konec sexuálního života ani konec mužství.

U vysokého procenta nemocných bývá doba od zachycení rakoviny prostaty do okamžiku, kdy toto onemocnění může působit pacientovi potíže, poměrně dlouhá. V případech, že lékaři nádor zachytí v počátečním stádiu, mohou dokonce přistoupit pouze ke sledování a monitorování stavu pacienta. Nemoc tak na pacienta a jeho celkový, tedy i sexuální život, nemusí mít dlouhé roky žádný vliv.

Po léčbě rakoviny prostaty dochází k úniku moči

Mezi další komplikace léčby rakoviny prostaty patří též inkontinence, tedy nemožnost udržení moči. Co se týká této komplikace po léčbě, vždy záleží na tom, v jakém stádiu bylo onemocnění zjištěno, jakou léčbu jste zvolil, v případě operace závisí také na zkušenostech operatéra a zvoleném způsobu operace.

Zatímco po operaci (kompletním odstranění prostaty) až 15 % pacientů trpí samovolným únikem moči, u běžného ozařování se  tato komplikace vyskytuje u cca 2 – 3 % pacientů.

V případě protonové léčby je riziko vzniku inkontinence minimalizováno na pouhé 1 %, pokud je onemocnění zjištěno v časném stádiu.

Rakovina prostaty se týká pouze starších mužů

Je sice pravda, že nejčastěji se rakovina prostaty objevuje u starších mužů a riziko jejího výskytu rapidně stoupá po šedesátém roce života, to však v žádném případě neznamená, že by byli mladší muži mimo riziko. Pokud máte obavy, zeptejte se svého lékaře, zda by bylo vhodné se nechat vyšetřit dříve. Vždy se však nechte vyšetřit, a na pravidelné preventivní prohlídky choďte po 40. roce života, pokud bylo onemocnění zjištěno jakémukoli muži, který je vaším příbuzným.

Léčbu je nutné zahájit hned

Pokud lékař potvrdí zhoubný nádor prostaty, nabídne vám také strategii léčby. Proto pečlivě přemýšlejte a lékaře se ptejte na vše, co vás zajímá. Není pravda, že se musíte rozhodnout ihned. Vaše celkové šance na vyléčení v první řadě závisí na tom, v jakém stadiu vám bylo zjištěno onemocnění karcinomu prostaty. Nesmíte zapomenout, že vaše rozhodnutí o typu léčby, kterou podstoupíte, podstatně ovlivní váš další život.

Pokud nemáte žádné problémy, nemůžete mít rakovinu prostaty

Karcinom prostaty nevykazuje v prvopočátečních stadiích žádné jasné klinické projevy, tedy dlouhou dobu nebudete mít žádné potíže. Prevence je proto jediný účinný prostředek. Každý muž by měl pravidelně navštěvovat urologa.  Nepodceňujte proto preventivní vyšetření, po padesátce by měla být naprostou samozřejmostí. Včasnou diagnózu  lékařům prozradí PSA test, což je vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu.

Vysoké PSA skóre znamená, že máte rakovinu prostaty

Skutečnost, že máte zvýšenou hladinu PSA, rozhodně neznamená, že musíte mít nutně i rakovinu prostaty. A na druhé straně nízká hladina PSA nemůže stoprocentně zaručit, že tímto onemocněním netrpíte.

Zvýšená hladina PSA může být způsobena řadou dalších zdravotních problémů, jako je například zánět prostaty, infekce, benigní zvětšení prostaty a další snadno léčitelné obtíže. Pokud váš test vyjde v tomto smyslu pozitivně, lékaři budou provádět další vyšetření, která příčinu odhalí, přičemž rakovina prostaty představuje jen jedno z možných vysvětlení.

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000